Praca: Młodszy specjalista


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 85911

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu, zagrożenie korupcją


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


kilka razy w roku: Wojewódzki Urząd Statystyczny


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu
 • zgłaszanie do ubezpieczeń, zgłaszanie zmian danych osoby ubezpieczonej, zgłaszanie danych o członkach rodziny ubezpieczonego, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, kontynuowanie ubezpieczeń pracowników Urzędu
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny czasu pracy
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) badań pracowników
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i ocen w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz prowadzenie ewidencji stanów zatrudnienia w Urzędzie (etaty i osoby)
 • prowadzenie spraw związanych ze stażem pracy i wynikającymi z niego uprawnieniami
 • prowadzenie spraw związanych z rozmieszczeniem pracowników Urzędu
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pozostających w zakresie Oddziału Kadr

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzeń wykonawczych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą zastrzeżone lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • praca/staż w obszarze kadrowych
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Schenker Sp. z o.o.

łódzkie / Łódź
 • W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując przyszłość już...

 • Dodane: wczoraj

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu: jednostki samorządu terytorialnego w celu uzupełnienia dokumentacji koniecznej do prowadzenia...

 • Dodane: wczoraj

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (przedstawiciele gmin, projektanci), stres związany z przygotowaniem materiałów...

 • Dodane: 2021-10-15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy...

 • Dodane: 2021-10-14