Nauczyciel


2023-08-22


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi


Łódź

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Nauczyciel
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/23/3363
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupie dzieci 6-letnich- odpowiedzialność za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci - w celu osiągnięcia maksymalnie dobrych efektów praca nauczyciela musi charakteryzować się: ciągłością, systematycznością i skutecznością w zakresie wychowania, opieki i dydaktyki- nauczyciela przedszkola powinny cechować: sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o dobro i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, dbałość o należytą dyscyplinę pracy oraz ład i estetykę w miejscu pracy, taktowne i życzliwe zachowanie wobec dzieci, współpracowników, rodziców i interesantów oraz właściwa kultura życia codziennego- obowiązek realizowania programów nauczania i wychowania oraz prowadzenia obowiązującej dokumentacji
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego


Wymagania inne:

- co najmniej 1 rok stażu pracy - umiejętności związane z zawodem nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej- kwalifikacje zgodne z Kartą Nauczyciela - odpowiedzialność, rozsądek, opanowanieWymagane cechy: dobroć, otwartość, wrażliwość, uczciwość, rzetelność, szlachetność i umiejętność dotrzymywania słowa, empatia

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 690 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Powiązane

Podobne ogłoszenia: