Office Manager


2023-08-20


OTTO Work Force Polska Sp. z o.o.


Łódź

OTTO Work Force jest wiodącą firmą specjalizującą się w rekrutacjach tymczasowych, outsourcingu i doradztwie personalnym na poziomie krajowym i międzynarodowym. W OTTO zetkniesz się z kulturą, w której przedsiębiorczość, samorealizacja i pasja do pracy jest doceniana.

Office Manager
Miejsce pracy: Łódź

Twój zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za realizację procesów administracyjnych w podległym obszarze (oddziale)
 • Nadzór nad realizacją zamówień rekrutacyjnych
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług
 • Realizacja wyznaczonych celów działowych i indywidualnych, raportowanie wyników pracy oraz ścisła współpraca z Branch Managerem
 • Organizacja i nadzór nad pracą zespołu, jak i rozwój i motywowanie członków zespołu
 • Rekrutacja własnych pracowników oddziału, jak i wdrażanie na stanowisku pracy
 • Nawiązywanie, utrzymywanie stałych i poprawnych kontaktów z klientami oraz podmiotami współpracującymi
 • Współtworzenie lokalnej strategii na rozwój biznesu
 • Monitorowanie działań konkurencji oraz monitoring rynku pracy

Oczekujemy:

 • Kilkuletniego doświadczenia w Agencji Pracy Tymczasowej lub w sprzedaży usług HR
 • Szerokiej wiedzy z zakresu rynku pracy i standardów obsługi klienta
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2 - warunek konieczny
 • Nastawienia na sukces i realizację celów
 • Umiejętności budowania trwałych i partnerskich relacji biznesowych
 • Wielozadaniowości i chęci pracy w dynamicznym środowisku pracy,
 • Że lubisz pracę z ludźmi a codzienne wyzwania zawodowe są dla Ciebie motywujące
 • Że jesteś samodzielny/-a, odpowiedzialny/-a, odporny/-a na stres oraz umiejętnie zarządzasz własną pracą
 • Wyższego wykształcenia
 • Czynnego prawo jazdy kat. B. i gotowości do odbywania podróży służbowych

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i długofalowe zatrudnienie w stabilnej firmie będącej jednym z liderów największych międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy w Europie
 • Motywujący, system premiowy uzależniony od wyniku
 • Odpowiedzialną rolę, cechującą się dużą samodzielnością w działaniu i otwartością na Twoją inicjatywę w rozwój firmy
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, telefon, laptop)
 • Pakiet benefitów tj.: kafeteria MyBenefit, możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej LUXMED oraz ubezpieczenia grupowego, uczestnictwo w eventach okolicznościowych, świętowanie: urodzin, narodzin dziecka, zawarcia związku małżeńskiego

Nie zwlekaj – aplikuj do nas!

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000251040, NIP 7542855687, REGON 160062988, kapitał zakładowy: 1 611 700,00 ZŁ  (dalej zwany Administratorem) [KC1] [ŻJW2] zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 12 miesięcy od zakończenia publikacji ogłoszenia. Dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz nasi podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy, np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich wypełnionych przez Ciebie formularzach będą także udostępnione Pracodawcom Użytkownikom lub potencjalnym Pracodawcom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co związane jest z naszą działalnością jako agencji zatrudnienia, określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (np. w związku z prowadzeniem rekrutacji zdalnych i wykorzystania usług wideokonferencji).  Jednocześnie gwarantujemy, iż dane te będą zabezpieczane na takim samym poziomie jak w krajach UE. Gwarantują to między innymi zawarte pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisje Europejską. Jeśli masz pytanie odnośnie przysługujących Tobie praw skontaktuj się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl.

Powiązane

Podobne ogłoszenia: