Pracownik Działu Inwestycji i Eksploatacji


2024-06-05


PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP Z O O


Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. pilnie zatrudni pracowników na stanowisko:

Pracownik Działu Inwestycji i Eksploatacji
Miejsce pracy: Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Wymagania:
 • Doświadczenie w eksploatacji technicznej budynków użyteczności publicznej i utrzymania infrastruktury (prawidłowa konserwacja budynku wraz z mediami, zarządzanie usługami zewnętrznymi – ochrona, sprzątanie itp.)
  LUB
 • Doświadczenie w inwestycjach poprzez wykonywanie następujących działań:
  • koordynacja prac projektowych, w tym przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie opinii, decyzji oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
  • koordynacja i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego,
  • udział w komisjach w postępowaniach na wybór wykonawców robót budowlanych lub usług dotyczących inwestycji,
  • przygotowywanie pism, dokumentów, załączników graficznych, prezentacji związanych z realizacją inwestycji,
  • znajomość aktów prawnych, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych, ustawy o planowaniu przestrzennym.
 • Wykształcenie wyższe (ewentualnie średnie) – preferowane techniczne.
 • Znajomość obsługi komputera (środowiska MS Office).
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i umiejętności.
 • Możliwość rozwoju, w tym szkolenia i kursy.
W ofercie prosimy zamieścić klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, które stanie się ich Administratorem, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4.05.2016 r.)."

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Technik obiektu

2024-06-06

Firma: STRABAG PFS

Miasto: Łódź

Zadania: prace związane z utrzymaniem ruchu urządzeń na obiekcie (nadzór nad przeglądami instalacji, wykonywanie testów pompowni p.poż. oraz drobne naprawy urządzeń i instalacji: grzewczych,...

Więcej