Pracownik Działu Księgowości


2024-06-10


Teatr Wielki w Łodzi


Łódź, Teatr Wielki w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi poszukuje
Pracownik Działu Księgowości
Miejsce pracy: Łódź, Teatr Wielki w Łodzi
Do obowiązków kandydata na wyżej wymienionym stanowisku będzie należało m.in.:
 • prowadzenie, zg. z ustawą o rachunkowości ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera,
 • prowadzenie rejestru zakupu (VAT),
 • rozliczanie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • bieżąca analiza rozliczeń z dostawcami (rozrachunki),
 • prowadzenie rejestru zakupu środków trwałych,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych,
 • rozliczanie zakupów inwestycyjnych,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • inne bieżące sprawy działu księgowości.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: minimum średnie,
 • co najmniej 2 letnią praktyka w księgowości,
 • znajomości ustaw: o rachunkowości, ustawy o VAT, regulujących podstawy podatkowe  oraz innych ustaw wykorzystywanych w codziennej pracy,
 • biegła obsługa komputera: (środowisko Windows) z wykorzystaniem oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Predyspozycje osobowościowe: sumienność, uczciwość, cierpliwość, życzliwość, wysoka kultura osobista.

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.


Co oferujemy:
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia,
 • nagrody jubileuszowe, premia frekwencyjna,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • pakiet socjalny m.in. dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość rozwoju zawodowego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Powiązane

Podobne ogłoszenia: