Pracownik techniczno-gospodarczy


2023-08-21


Plukon Sieradz Sp. z o.o.


Rowy (pow. sieradzki, gm. Wróblew)

 

 

 

Pracownik techniczno-gospodarczy
Miejsce pracy: Rowy (pow. sieradzki, gm. Wróblew)

Firma Modern Farm Sp. z o.o. poszukuje pracownika techniczno-gospodarczego do pracy na fermie drobiu.

 

Co będzie należało do Twoich obowiązków i zadań:
 • wykonywanie drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych na terenie obiektu,
 • obsługa stada brojlerów kurzych,
 • wypełnianie podstawowej dokumentacji zootechnicznej,
 • kontrola parametrów odchowu (temperatura, wilgotność, poziom CO2),
 • dbanie o dobrostan zwierząt,
 • prace porządkowe (sprzątanie, ścielenie obiektów, obsługa urządzeń na terenie fermy, przygotowywanie kurników do wstawienia piskląt),
 • inne prace zlecone przez kierownika fermy,
Dla jakiej organizacji zamierzasz pracować:

Modern Farm Sp. z o.o. jest nowoczesną w pełni zautomatyzowaną fermą drobiu, kapitałowo związaną ze spółką Plukon Sieradz Sp. z o.o. Priorytetem firmy jest produkcja wysokiej jakości żywca drobiowego w oparciu o wszelkie zasady szeroko pojętego dobrostanu zwierząt.

 

Szukamy osób:
 • odpowiedzialnych, pracowitych, sumiennie wykonujących powierzone im obowiązki,
 • z uprawnienia na ładowarki teleskopowe lub gotowych do wyrobienia tych uprawnień,
 • z umiejętnością przeprowadzenia drobnych napraw i prac konserwacyjnych,
 • dbających o powierzone mienie oraz dobrostan zwierząt,
 • gotowych do pracy w systemie zmianowym, również w soboty, niedziele i Święta,
 • posiadających książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych lub gotowych do jej wyrobienia,
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze oraz premia);
 • wszelkie szkolenia z zakresu hodowli drobiu;
 • ciekawą i niemonotonną pracę;
 • pełne wsparcie kierownika fermy.

Widełki płacowe przewidziane na tym stanowisku: 5500,00-6000,00 zł brutto


Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila lub CV następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu pracy.”


Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani, abyśmy zachowali Pana/Pani aplikację w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy dodatkowo zamieścić zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach (przez okres 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji).”

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plukon Sieradz sp. z o.o., adres: Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki;
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować e-mailowo: dpo@plukon.nl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę;
 4. Podstawą prawną jest art. 221§1 Kodeku pracy, a w stosunku do danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w tym przepisie - Pani/Pana dobrowolna zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO; z kolei w przypadku przyszłych rekrutacji podstawą przetwarzania danych jest wyłącznie Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji (nie dłużej niż 6 miesięcy), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powiązane

Podobne ogłoszenia: