Referent


2023-09-08


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi


Rawa Mazowiecka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka
Ogłoszenie o naborze Nr 126806

Warunki pracy

praca  biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,


obsługa klienta zewnętrznego, kontakt z producentami, przedsiębiorcami,


czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w trudnych warunkach środowiskowych, zagrożenie korupcją, częste wyjazdy służbowe,


użytkowanie sprzętu  biurowego (komputer, drukarka),


prowadzenie osobowego samochodu służbowego,


oświetlenie naturalne i sztuczne,


praca samodzielna wymagająca  wysokiej koncentracji,


miejsce pracy –  piętro w budynku dwupiętrowym,


budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich obrotem,
 • Kontroluje stosowanie środków ochrony roślin w produkcji rolniczej i leśnictwie oraz pozarolniczo,
 • Pobiera próbki nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych,
 • Pobiera próby środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych w zakresie składu, właściwości fizycznych i chemicznych,
 • Pobiera próby płodów rolnych, roślin i gleby do badań w zakresie pozostałości środków ochrony roślin,
 • Sporządza wymaganą dokumentację i sprawozdania z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych,
 • Rejestruje dokumenty w EZD RP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony roślin oraz nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dobra znajomość programów: Word, Excel,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Komunikatywność,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent sekretariatu

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Miasto: Łódź

1. Obsługa urządzeń biurowych - drukarka, skaner, fax.2. Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.3. Prowadzenie dzienników i rejestrów korespondencji.4. Obsługa...

Więcej

Młodszy referent

2023-09-16

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

-PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW POJAZDÓW WYCOFANYCH Z RUCHU,-ADRESOWANIE I WYSYŁANIE KORESPONDENCJI,-POMOC W OBSŁUDZE GEODETÓW,- POMOC W PRACACH WYKONYWANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW....

Więcej

Referent

2023-09-13

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Miasto: Kutno

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie obsługa wyspecjalizowanych programów np. do inwentaryzacji obsługa urządzeń biurowych współpraca z...

Więcej