Referent


2023-09-12


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,
 • budynek wyposażony w windę,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno- sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu lub dekretacji.
 • Przyjmuje korespondencję zewnętrzną wpływającą do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, gońca. Sprawdza dokumentację pod względem formalnym i zgodności z właściwością miejscową w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w urzędzie.
 • Dekretuje korespondencję przychodzącą w zakresie niezastrzeżonym dla kierownictwa urzędu, rejestruje w komputerowych systemach kancelaryjnych oraz przekazuje dokumenty do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu Skarbowego, w szczególności w sprawach obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem oraz eksploatacyjno- zaopatrzeniowych.
 • Archiwizuje dokumenty komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność negocjacji
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania urzędu
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów celno- skarbowych
 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów i Izb Administracji Skarbowej obsługiwanych na stanowisku pracy

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent sekretariatu

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Miasto: Łódź

1. Obsługa urządzeń biurowych - drukarka, skaner, fax.2. Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.3. Prowadzenie dzienników i rejestrów korespondencji.4. Obsługa...

Więcej

Młodszy referent

2023-09-16

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

-PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW POJAZDÓW WYCOFANYCH Z RUCHU,-ADRESOWANIE I WYSYŁANIE KORESPONDENCJI,-POMOC W OBSŁUDZE GEODETÓW,- POMOC W PRACACH WYKONYWANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW....

Więcej

Referent

2023-09-13

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Miasto: Kutno

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie obsługa wyspecjalizowanych programów np. do inwentaryzacji obsługa urządzeń biurowych współpraca z...

Więcej