Referent


2023-11-17


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Bełchatów

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 130264

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego  związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku dwupiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • główne wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich, umożliwiający dostęp do parterowej części budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • budynek jest nie wyposażony w windę co uniemożliwia  osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku.

Zakres zadań

 • Obsługuje aplikacje „Umów wizytę w Urzędzie Skarbowym” podczas osobistej wizyty w urzędzie oraz telefonicznie.
 • Przyjmuje korespondencję wpływającą do urzędu od pracowników poczty, kurierów, gońców. Obsługuje korespondencję wpływającą przy wykorzystaniu platformy e-PUAP oraz SZD.
 • Rejestruje pisma w systemie wewnętrznym, dekretuje i przekazuje pisma do odpowiednich komórek organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przyjmuje od pracowników z komórek organizacyjnych korespondencje wychodzącą w celu przekazania do operatora pocztowego.
 • Obsługuje urządzenia biurowe oraz centrale telefoniczną urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej i obsługi kancelaryjnej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Biegła obsługa programów komputerowych i innych urządzeń biurowych
 • Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

2023-11-28

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,...

Więcej

Referent

2023-11-27

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,...

Więcej

Starszy referent

2023-11-26

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Miasto: Zgierz

Warunki pracy Praca w pomieszczeniu zamkniętym Praca przy sztucznym oświetleniu Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy Niedostosowanie budynku dla osób...

Więcej