Referent


2024-01-31


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Wieruszów

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wieruszów
Ogłoszenie o naborze Nr 133100

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze,
 • budynek wyposażony jest w urządzenie dźwigowe, dzięki któremu osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może dostać się na parterową kondygnację budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Planuje, organizuje i dokonuje czynności sprawdzających celem sprawdzenia terminowości składania deklaracji, wpłacania podatków, rozliczania ulg oraz stwierdza formalną poprawność dokumentów,
 • Weryfikuje zasadność zwrotu podatków w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
 • Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika celem zweryfikowania poprawności rozliczenia podatnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Cierpliwość, dokładność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych. Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referendarz

2024-02-20

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto: Piotrków Trybunalski

przyjmowanie interesantówprowadzenie akt egzekucyjnychobsługa komputeraarchiwizacja akt Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Uprawnienia: Obsługa komputera Wymagania inne:

Więcej

Referent

2024-02-20

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto: Piotrków Trybunalski

prace biurowe Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie: średnie branżowe Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: Obsługa komputera Wymagania inne:

Więcej

Referent-stażysta

2024-02-20

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Miasto: Bełchatów

Zapoznanie się z obowiązującymi deklaracjami podatkowymi; zapoznanie się z aplikacją: Bibliotek Akt; przygotowanie dokumentów do archiwizacji; obsługa dokumentacji z zakresu identyfikacji i...

Więcej