Referent


2024-03-19


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135286

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca w siedzibie jednostki związana z częstym reprezentowaniem Urzędu na zewnątrz,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • praca przeważnie siedząca,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,
 • budynek wyposażony w windy osobowe,
 • budynek wyposażony w windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o inne czyny zabronione należące do właściwości naczelnika urzędu skarbowego,
 • Reprezentuje naczelnika urzędu skarbowego jako oskarżyciela publicznego przed sądami w wyżej wymieniowych sprawach,
 • Prowadzi wymagane rejestry i ewidencje oraz wprowadza dane wynikające z dokumentów źródłowych do aplikacji informatycznych dedykowanych do realizacji zadań w komórce,
 • Opracowuje i przedstawia projekty wniosków, analiz i sprawozdań z zakresu działania komórki,
 • Zajmuje się archiwizacją dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów kodeksu karnego-skarbowego oraz kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego oraz znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i ordynacji podatkowej,
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Umiejętność negocjacji,
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • Umiejętność właściwej oceny zebranego materiału dowodowego,
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego,
 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy referent

wczoraj

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Więcej

Referent

wczoraj

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Więcej

Referent

2024-04-15

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto: Piotrków Trybunalski

sporządzanie i przygotowywanie dokumentacjowprowadzanie dokumentów do systemyów informatycznycharchiwizacja dokumentównadawanie przesyłek listowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe...

Więcej