Referent


2024-03-21


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Zgierz

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zgierz
Ogłoszenie o naborze Nr 135418

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego.
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 • praca wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej.
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku, w budynku występują bariery architektoniczne (schody, stopnie, progi),
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe z zakresu poszczególnych rodzajów podatków celem wydania decyzji podatkowych.
 • Prowadzi postępowania podatkowe dotyczące odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników w celu wydania decyzji podatkowych.
 • Przygotowuje zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych oraz odstąpienia od sporządzania zawiadomień.
 • Obsługuje aplikacje wykorzystywane w pracy komórki, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu utworzenia bazy danych, zapewnienia jej kompletności i aktualności.
 • Przygotowuje dane na potrzeby okresowych sprawozdań.
 • Przygotowuje postanowienia w zakresie uwolnienia środków z rachunku VAT (split payment).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów w zakresie prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy referent

wczoraj

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Więcej

Referent

wczoraj

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Więcej

Referent

2024-04-15

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto: Piotrków Trybunalski

sporządzanie i przygotowywanie dokumentacjowprowadzanie dokumentów do systemyów informatycznycharchiwizacja dokumentównadawanie przesyłek listowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe...

Więcej