Referent


2024-05-10


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Łask

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łask
Ogłoszenie o naborze Nr 137510

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego;
 • praca przeważnie siedząca,  przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym;
 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym;
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku;
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza czynności sprawdzające w obszarze podatku od towarów i usług na podstawie złożonych Jednolitych Plików Kontrolnych.
 • Przygotowuje sprawozdawczość z zakresu realizowanych czynności sprawdzających.
 • Pozyskuje, gromadzi i analizuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego.
 • Pozyskuje, gromadzi i analizuje informacje zawarte w doniesieniach, systemach informatycznych i inne mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego, w tym także z tytułu nieujawnionych źródeł celem wytypowania podmiotów do kontroli podatkowej.
 • Udziela pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji ich obowiązku.
 • Przekazuje informacje i materiały zebrane w toku prowadzonych spraw pracownikom komórek organizacyjnych tutejszego urzędu lub według właściwości do innych urzędów skarbowych, celem ich dalszego wykorzystania służbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Rzetelność i dokładność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy referent

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

Zapoznanie z przepisami BHP i PP, zapoznanie z ustawą Prawo budowlane, KPA, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do archiwum zakładowego, obsługa urządzeń biurowych, stemplowanie...

Więcej

Referent

2024-05-24

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Poddębice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,...

Więcej

Referent

2024-05-23

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Skierniewice

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,...

Więcej