Referent


2024-05-24


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Poddębice

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poddębice
Ogłoszenie o naborze Nr 138134

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku jednopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarnych przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnikom i płatnikom w prawidłowym wykonywaniu, obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty, w tym w postaci elektronicznej
 • Wydaje zaświadczenia , za wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych
 • Udziela pisemnej informacji podmiotom uprawnionym
 • Dokonuje czynności weryfikacyjnych deklaracji, wniosków i informacji składanych przez podatników i płatników w szczególności: sprawdza terminowość składania deklaracji; weryfikuje pod względem formalnym przyjmowane dokumenty, weryfikuje zasadność składanych korekt deklaracji podatkowych
 • Potwierdza profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów podatkowych, wnioski o odstąpienie od wszczęcia postępowania karnego skarbowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy referent

2024-06-12

Firma: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto: Piotrków Trybunalski

Warunki pracy STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE. Zakres zadań WPROWADZANIE DANYCH Z DRUKÓW REJETRACYJNEYCH DO SYSTEMÓW PSTD WWERYFIKACJA I KONTROLA POPRAWNOŚCI...

Więcej

Referent

2024-06-12

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Miasto: Łowicz

Warunki pracy Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z petentami. Praca w siedzibie Inspektoratu (I piętro) z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wymagająca...

Więcej

Referent/stażysta

2024-06-10

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Miasto: Bełchatów

Zapoznanie się z obowiązującymi deklaracjami podatkowymi; obsługa kancelaryjna Urzędu (segregowanie dokumentów otrzymanych pocztą); przygotowywanie dokumentów do archiwizacji; zapoznanie się...

Więcej