Referent


2024-05-31


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 138395

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, związana z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;
 • praca wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, skaner itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dziewięciopiętrowym;
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym;
 • Urząd zlokalizowany w kompleksie dwóch połączonych ze sobą budynków – jeden budynek dwupiętrowy oraz drugi dziewięciopiętrowy;
 • budynki posiadają bariery architektoniczne, które uniemożliwiają osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostanie się do wewnątrz – brak podjazdu do budynku dziewięciopiętrowego, na parter budynku dwupiętrowego prowadzą schody;
 • w budynku dziewięciopiętrowym znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się pomiędzy kondygnacjami, w budynku dwupiętrowym brak windy;
 • w budynkach brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Zakres zadań

 • Zajmuje się organizacją obiegu informacji i dokumentacji w Urzędzie.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu i sekretariat Naczelnika Urzędu oraz jego zastępców
 • Prowadzi sprawy dotyczące wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu w zakresie realizacji zadań.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu, w szczególności sprawy związane z gospodarowaniem mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowe, związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki i nadzorem na realizacją polityki ciągłości działania jednostki, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowuje projekty informacji na potrzeby współpracy z innymi organami i instytucjami
 • Opracowuje dane i opracowuje analizy do zamówień, sprawozdań i meldunków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów administracyjnych i kancelaryjnych; podstawowa znajomość procedury kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego oraz innych procedur działania Urzędu
 • Umiejętność obsługi urządzeń i aplikacji biurowych. Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent/stażysta

2024-06-17

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie

Miasto: Bełchatów

Zapoznanie się z obowiązującymi deklaracjami podatkowymi; obsługa kancelaryjna Urzędu (segregowanie dokumentów otrzymanych pocztą); przygotowywanie dokumentów do archiwizacji; zapoznanie się...

Więcej

Starszy referent

2024-06-12

Firma: Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Miasto: Piotrków Trybunalski

Warunki pracy STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE. Zakres zadań WPROWADZANIE DANYCH Z DRUKÓW REJETRACYJNEYCH DO SYSTEMÓW PSTD WWERYFIKACJA I KONTROLA POPRAWNOŚCI...

Więcej

Referent

2024-06-12

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Miasto: Łowicz

Warunki pracy Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z petentami. Praca w siedzibie Inspektoratu (I piętro) z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wymagająca...

Więcej