Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115756

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku czteropiętrowym,

 • budynek wyposażonym w windy osobowe,

 • budynek wyposażony w windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności analitycznych i sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, w tym analizy raportów we WRO-SYSTEM i Module Zarządzania Analizami
 • Prowadzi czynności analityczne i sprawdzające w zakresie poprawności i rzetelności danych zawartych w deklaracjach podatkowych oraz obsługuje dokumenty w aplikacjach systemowych.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w zakresie wywiązywania się podatników z obowiązku terminowego składania deklaracji podatkowych, informacji podatkowych.
 • Weryfikuje zasadność składanych korekt deklaracji VAT.
 • Wnioskuje o przeprowadzenie kontroli podatkowych.
 • Archiwizuje dokumenty komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami i organami w zakresie realizowanych zadań.
 • Zastępuje pozostałych pracowników referatu w czasie ich nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ