Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116055

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie jednostki na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiopiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w windy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, w celu wykrycia i ujawnienia sprawców tych czynów.
 • Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami wszystkich instancji, w celu popierania aktu oskarżenia wniesionego do sądu.
 • Analizuje akta kontroli i wnioski o wszczęcie postępowania karnego skarbowego pod kątem penalizacji zachowań w Kodeksie karnym skarbowym lub ustawie o rachunkowości, w celu wszczęcia bądź odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 • Uczestniczy w przeszukaniach lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc oraz środków przewozowych w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
 • Porządkuje materiał aktowy, zakłada i na bieżąco uzupełnia akta główne i podręczne, a po zakończeniu postępowania przygotowuje je do archiwizacji.
 • Na bieżąco uzupełnia system informatyczny.
 • Opracowuje sprawozdania, statystyki, oceny, meldunki, wykazy itp. z zakresu właściwości komórki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość prawa karnego skarbowego, prawa karnego oraz prawa podatkowego.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Terminowość
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Analizowanie i interpretacja przepisów.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy.
APLIKUJ TERAZ