Praca: Referent


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116210

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych

 • Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach

 • Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych

 • Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym

 • Prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań

 • Udział w naradach i szkoleniach

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestrów
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Przygotowywanie pism w toku postępowań administracyjnych
 • Kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • Przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych wyjaśnień
 • Udział w kontrolach robót i obiektów budowlanych
 • Udział w naradach i szkoleniach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Zdyscyplinowanie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra odporność na stres
APLIKUJ TERAZ