Praca: Sekretarka w wydziale gospodarki materiałowo- technicznej kwp w łodzi


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Sekretarka w wydziale gospodarki materiałowo- technicznej kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/4207
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- prowadzenie dokumentacji zbiorów ewidencyjnych oraz pomocy kancelaryjnych określanych w przepisach resortowych lub wynikających z pracy w sekretariacie,- wykonywanie połączeń rozmów telefonicznych zewnętrznych i wewnętrznych,- udzielanie informacji interesantom odnośnie załatwiania spraw w zakresie przysługujących kompetencji,- wykonywanie odpowiedzi na pisma,- odbieranie korespondencji z Poczty Specjalnej lub dyżurki KWP w Łodzi,- analiza, rejestrowanie, rozdzielanie i przekazywanie zewidencjonowanej korespondencji wg właściwości rzeczowej i miejscowej pracownikom Wydziału, komórkom KWP w Łodzi i jednostkom podległym,- wspomaganie zadań związanych z opracowaniem i dystrybucją korespondencji, w tym sporządzanie i wysyłanie korespondencji wydziału za pośrednictwem poczty specjalnej,- prowadzenie ewidencji kwaterunkowej oraz p.poż,- sporządzanie zapotrzebowania na sprzęt i materiały biurowe,- prowadzenie ewidencji kluczy i pieczęci,- znajomość zakresu prac kancelarii,- dbałość i zgodne z przepisami wykorzystywanie powierzonego do eksploatacji sprzętu,- znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych- przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. właściwych dla zajmowanego stanowiska i zakresu powierzonych obowiązków,- wykonywanie innych poleceń Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi.Warunki pracy:- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- oświetlenie naturalne i sztuczne,- wysiłek fizyczny,- stres związanych z obsługą klienta.Wymagane dokumenty i oświadczenie:- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,- kopie dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi komputera. Inne informacje:- wynagrodzenie: 2800,- zł brutto + wysługa lat ,- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: średnieumiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MsOffice, pracy w zespole i komunikatywność Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:wykształcenie: wyższewiedza z zakresu obsługi sekretariatu, doświadczenie w pracy kancelaryjno - biurowej,zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole i samodzielnej.

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

łódzkie / Koluszki
  • Prowadzenie i kontrola procesu produkcyjnego w powierzonym obszarze,Bieżąca obsługa maszyn i urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy oraz ich konserwacja i kontrola stanu...

  • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

łódzkie / Skierniewice
  • 3 lata Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Język: ukraiński, w mowie - C2 - biegły, w piśmie - C2 - biegły

  • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

łódzkie / Łódź
  • Ustawianie maszyn i wgrywanie receptury; przeprowadzanie kontroli jakości woreczków na taśmie; przeprowadzanie testów woreczków na testerze znajdującym się przy maszynie; zapisywanie wyników...

  • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
  • - obsługa maszyn i urządzeń - produkcja półfabrykantów zgodna z dokumentacją techniczną- kontrola wzorcowa komponentów i materiałów- pracodawca oferuje również kartę Multisport oraz...

  • Dodane: wczoraj