Serwisant Urządzeń Grzewczych (K/M)


2024-05-02


SPIE Building Solutions Sp. z o.o.


Serwisant Urządzeń Grzewczych (K/M)
Miejsce pracy: woj. łódzkie
SPIE OPCO Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi Facility Management dla klientów o rozproszonym modelu biznesowym. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze technicznej placówek handlowych na terenie całego kraju, jak również w usługach dodatkowych w obszarze utrzymania technicznego nieruchomości, tj. projektach inwestycyjnych, remontach, bezpieczeństwie ppoż. i zarządzaniu administracyjnemu budynkami.

Przewagę rynkową SPIE OPCO tworzą wykwalifikowani pracownicy, świadczący usługi w ośrodkach regionalnych na terenie całego kraju. Wśród nich - zespoły techniczne i serwisowe, administratorzy nieruchomości, inspektorzy budowlani oraz facility managerowie, którzy na co dzień podejmują liczne działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości. SPIE Building Solutions Sp. z o.o. jest właścicielem SPIE OPCO Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia i wymaganiami Klienta;
 • montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym;
 • przygotowanie kotłowni do odbioru przez UDT i asysta przy UDT;
 • obsługa awarii w obiektach Klienta. Usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn;
 • wykonywanie przeglądów instalacji gazowych, montaż i legalizacja systemu detekcji gazu, promienników i nagrzewnic;
 • obsługa serwisowa w zakresie: utrzymania, eksploatacji, oględzin, przeglądów, remontów i wymiany (montaży/demontaży): 
  • urządzeń węzłów cieplnych (wymiennikowni, rozdzielaczy) , kotłów gazowych i olejowych,
  • kotłów węglowych, urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
 • przygotowanie opinii i ekspertyz technicznych;
 • doradztwo techniczne, diagnozy techniczne, oceny stanu technicznego urządzeń;
 • zakupy drobnych materiałów eksploatacyjnych.
Nasze wymagania: 
 • doświadczenie w zakresie wykonywania prac o charakterze technicznym;
 • odpowiednie uprawnienia pozwalające na serwisowanie urządzeń grzewczych i gazowych;
 • czynne prawo jazdy kat. B;
 • zaangażowanie w powierzoną pracę;
To oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie w Polsce, w dynamicznie rozwijającym się sektorze rynku;
 • bezpieczne i przyjazne środowisko pracy;
 • przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu;
 • program wdrożeniowy (wprowadzający) dla nowych pracowników i wsparcie menedżera;
 • uczestnictwo w ciekawych projektach technicznych;
 • szkolenia umożliwiające zdobycie nowych uprawnień finansowane przez pracodawcę;
 • możliwość awansu w strukturach firmy;
 • profesjonalne wyposażenie (tel. komórkowy, odzież firmowa i inne narzędzia pracy);
 • zakładowy fundusz socjalny.
 • pakiety medyczne, ubezpieczenie grupowe, karty sportowe;
 • niezbędne narzędzia pracy.
Kliknięcie przycisku „Wyślij” oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji.
Administratorem danych osobowych jest SPIE Building Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5, 02-675 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) Krzysztofa Wawera, kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@spie.com. Przekazane dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane właścicielom portali rekrutujących służących do rekrutacji.
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • żądania przeniesienia danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe będą przetwarzanie przez czas trwania rekrutacji (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Dane osobowe nie zostaną poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPIE Building Solutions Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Powiązane

Podobne ogłoszenia: