Praca: Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia


Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Specjalista do spraw: obsługi kadrowej w wydziale kadr i szkolenia
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/6412
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ- prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,- prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjne oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),- prowadzi akta osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,- opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe oraz prowadzi książkę etatową przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,- współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,- sporządza analizy etatowo-osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,- sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w ŁodziWARUNKI PRACYpraca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobęTERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓWDokumenty należy złożyć do: 9 października 2021 r.Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce składania dokumentów:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 85342".INNE INFORMACJE:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.- wynagrodzenie: 1,5484 mnożnika kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3146,29 zł brutto + wysługa lat ,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.plw zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia,- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE- wykształcenie: wyższe- doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata w administracji lub rok doświadczenia w obszarze- znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej,- umiejętność stosowania przepisów w praktyce- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 146,29 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

łódzkie / Łódź
  • - nadzór nad pracami podwykonawców- praca biurowa i na terenie budowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Budownictwo Wymagania inne: [Uprawnienia] -...

  • Dodane: 2021-10-16

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

łódzkie / Zgierz
  • Dokonywanie zakupów, produkcja druków, dostarczanie korespondencji do podmiotów współpracujących, prowadzenie samochodu służbowego Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

  • Dodane: 2021-10-16

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

łódzkie / Wola Zbrożkowa
  • Zgodnie z zawodem, praca z grupą uczestników, terapia zajęciowa (plastyczne, muzyczne) Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe, medyczne, kierunek: terapeuta zajęciowy Wymagania...

  • Dodane: 2021-10-16

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

łódzkie / Mąkolice
  • Obsługa kasy fiskalnej, obsługa działu mięsnego, dbanie o ekspozycję towarów i porządek na sali sprzedaży. Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak

  • Dodane: 2021-10-16