Specjalista / Specjalistka ds. Kadr


wczoraj


Contract Administration Sp. z o.o.


Łódź

Contract Administration to jedna z największych polskich firm oferujących kompleksowe usługi z obszaru kadr i płac oraz rozwiązania technologiczne automatyzujące procesy kadrowo - płacowe. Jesteśmy obecni na rynku ponad 30 lat i wciąż się rozwijamy. Zatrudniamy ponad 500 pracowników w 7 lokalizacjach w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Specjalista / Specjalistka ds. Kadr
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:​

 • Kontakt z klientami w zakresie pełnej obsługi kadrowej,
 • Ewidencja czasu pracy pracowników oraz rozlicznie czasu pracy,
 • Samodzielna obsługa niestandardowych i bardziej skomplikowanych usług kadrowych i procesów dla klientów,
 • Przeprowadzanie przeglądów dokumentacji kadrowej klientów,
 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań na potrzeby urzędów, np. GUS,
 • Kontakty w imieniu klienta z ZUS i PIP,
 • Udział i/lub nadzór nad wdrażaniem nowych klientów lub wdrażaniem nowych usług.

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie oświadczenie w pracy w kadrach
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu prawa pracy, procesów kadrowych i procesie archiwizacji danych,
 • Dobra znajomość obsługi programu Płatnik,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office,
 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz pracy pod presją czasu,
 • Sumienność, rzetelność, dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację z klientami ( pisemną, oraz telefoniczną).

Mile widziane:

 • Znajomość systemu: Xpertis, SAP.

Oferujemy:

 • Jesteśmy zgranym i wspierającym się zespołem,
 • Realizujemy wiele ciekawych i różnorodnych projektów,
 • Po okresie wdrożenia zapewniamy możliwość pracy hybrydowej (3 dni biuro / 2 dni home office),
 • Stosujemy elastyczne godziny pracy – możesz zacząć między godziną 7 i 9,
 • Zapewniamy opiekę medyczną w sieci Enel-Med.,
 • Na preferencyjnych warunkach oferujemy kartę MultiSport i ubezpieczenie grupowe,
 • Świętujemy okrągłe rocznice pracy - ponad 20% osób pracuje z nami ponad 10 lat!
Nasze biura:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Contract Administration i spółki powiązane z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 2, 01-209 Warszawa: Advartis Business Services sp. z o.o. Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. Crowe Advartis Consulting sp. z o.o. Crowe Advartis Tax Advisers sp. z o.o. CA Property Services sp. z o.o. Poland Audit Services sp. z o.o. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Rogozik Kancelaria Prawnicza sp. k. TGC Corporate Services sp. z o.o. TGC Tax Advisers sp. z o.o.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych..
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenie w jeden lub kilka z poniższych sposobów: - wysłanie pisemnego oświadczenia na adres ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, - wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@ca-staff.eu
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://uodo.gov.pl.
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty publikujące powyższe ogłoszenie rekrutacyjne oraz podmioty z nimi współpracujące, a także dostawcy i firmy serwisujące systemy IT wspomagające przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w CA pod adresem email: iod@ca-staff.eu.

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. kadr

2023-09-19

Firma: Contract Administration Sp. z o.o.

Miasto: Łódź

Opis stanowiska:​ Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów kadrowych klientów, Przygotowywanie standardowej dokumentacji kadrowej (np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, skierowania na...

Więcej

Pracownik ds. kadr

2023-09-04

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Miasto: Lućmierz-Ośrodek

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- nauka przygotowywania dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem...

Więcej