Specjalista


2023-09-05


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Łódź

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126560

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:                   • obciążenie mięśniowo–szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,                                          
 • praca na tym stanowisku odbywa się pod nieustanną presja czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne  stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,                                                                              
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,         
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,                                     

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur, w tym dla zamówień realizowanych dla zadań ujętych w programach rządowych,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokół postępowania o zamówienie publiczne w celu rozstrzygnięcia postępowania, w tym postępowań realizowanych dla zadań ujętych w programach rządowych,
 • Uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treść umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym zamówień realizowanych dla zadań ujętych w programach rządowych,
 • Opracowuje treść rozstrzygnięć odwołań i bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • Prowadzi rejestr umów i statystykę zamówień publicznych, sporządza plan zamówień i sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych,
 • Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

wczoraj

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu dwa dni w tygodniu po 8 godzin Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

Więcej