Specjalista


2023-09-13


Komenda Miejska Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 127032

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi składnicę dowodów rzeczowych,
 • przygotowuje dokumenty przeznaczone do archiwizacji,
 • koordynuje rozliczanie dowodów rzeczowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowuje projekty pism na polecenie przełożonego,
 • prowadzi rejestr postępowań przygotowawczych i sprawdzających w ERCDŚ,
 • przyjmuje, rejestruje i przesyła korespondencję,
 • wprowadza dane do bazy SWOP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

wczoraj

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w siedzibie urzędu dwa dni w tygodniu po 8 godzin Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka) Praca przy monitorze ekranowym...

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

Więcej