Specjalista


2024-03-25


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135440

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na III piętrze,

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania sprawdzające wobec osób zatrudnionych i kandydatów do pracy i służby w celu wydania/ odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa,
 • prowadzi kontrolne postępowania sprawdzające w sytuacjach ujawnienia nowych faktów powodujących wątpliwości co do rękojmi zachowania tajemnicy przez osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa,
 • aktualizuje ewidencję postępowań sprawdzających, wydanych poświadczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających, KPA oraz kontroli
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera (pakiet MS Office)
 • kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność
 • asertywność, umiejętności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w pracy przy realizacji postępowań sprawdzających
 • szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • obsługa specjalistycznych aplikacji komputerowych KSIP, PESEL, KCIK
 • znajomość: psychotechnik, manipulacji werbalnej i niewerbalnej, prowadzenia rozmów w celu uzyskania żądanych informacji

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

wczoraj

Firma: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Miasto: Łódź

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych...

Więcej

Młodszy specjalista

2024-04-18

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych)...

Więcej

Specjalista

2024-04-18

Firma: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań...

Więcej