Praca: Specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 87394

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 2, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę kadrową funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowuje dokumentację dotyczącą przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby. Udziela pomocy i wsparcia merytorycznego kadrowcom podległych jednostek garnizonu łódzkiego w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy,
 • prowadzi postępowania administracyjne I i II instancyjne oraz przygotowuje projekty decyzji ze stosunku służbowego (m.in mianowania, delegowania, powołania i podwyższenia uposażenia),
 • prowadzi akta osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz wskazanych stanowisk, współpracuje i nadzoruje całokształt spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,
 • opracowuje analizy i zestawienia zbiorcze oraz wnioski i propozycje kadrowe oraz prowadzi książkę etatową przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
 • współpracuje z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
 • sporządza analizy etatowo-osobowe przydzielonych komórek organizacyjnych dotyczących kwestii stosunku służbowego,
 • sporządza spis przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizuje akta osobowe funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub rok doświadczenia w obszarze
 • znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych przedstawiciele gmin, projektanci, inwestorzy, osoby prywatne, stres związany z...

  • Dodane: 2021-12-01

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany w terminowością sporządzania...

  • Dodane: 2021-11-29

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy czynniki uciążliwe: wykonywanie zadań obarczonych ryzykiem wystąpienia błędów skutkujących narażeniem jednostki na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub...

  • Dodane: 2021-11-25

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów...

  • Dodane: 2021-11-23