Praca: Specjalista


Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Sieradz
Ogłoszenie o naborze Nr 100637

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- elementem procesu pracy jest stres związany z zakresem realizowanych zadań,
- praca wiąże się z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno –
biurowych,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek jest wyposażony w windę,
- klatka schodowa o szerokości 130 cm z poręczami,
- korytarz biurowy o szerokości 190 cm,
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz pocztę elektroniczną Delegatury. Prowadzi czynności kancelarii i sekretariatu, ewidencjonuje dokumenty przychodzące, przekazuje korespondencję do rozpatrzenia przez Dyrektora. Przekazuje pisma zgodnie z dekretacją pracownikom Delegatury. Przyjmuje i wysyła korespondencję. Segreguje, ewidencjonuje i przechowuje dokumenty wpływające i wychodzące z Delegatury zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • obsługuje i organizuje przyjęcia interesantów przez Dyrektora Delegatury oraz zapewnia udział Dyrektora w naradach i spotkaniach. Przygotowuje materiały, informacje, sprawozdania, pisma i inne dokumenty do podpisu Kuratora i Dyrektora. Prowadzi sprawy kadrowe pracowników w zakresie kompetencji Delegatury;
 • współpracuje w zakresie wymiany i rejestracji korespondencji z kancelarią i sekretariatami oraz innym komórkami organizacyjnymi Kuratorium. Wspomaga organizacyjnie zadania Delegatury;
 • zastępuje w czasie nieobecności pracownika w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-księgowej oraz gospodarczej Delegatury. Archiwizuje dokumentację archiwalną urzędu, dokumentację przebiegu nauczania likwidowanych szkół i placówek, wystawiania duplikatów świadectw szkolnych oraz innych zaświadczeń. Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodu służbowego oraz rozliczania czasu pracy kierowcy;
 • współpracuje z pracownikami Delegatury w zakresie korespondencji oraz kontaktów z klientami urzędu;
 • wykonuje inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego pozostające w zakresie zadań Delegatury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w sekretariacie, w obszarze finansowo-księgowym oraz w pracy archiwum
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji wchodzących w skład MS Office
 • komunikatywność
 • umiejętność logicznego myślenia, selekcji informacji,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nietypowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego poziom A2
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne,...

 • Dodane: 2022-06-24

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, stres związany w terminowością sporządzania...

 • Dodane: 2022-06-24

Komenda Miejska Policji w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym drugim piętrze budynku - brak windy. Zakres zadań reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w kontaktach z samorządem...

 • Dodane: 2022-06-16

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

łódzkie / Piotrków Trybunalski
 • Warunki pracy czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

 • Dodane: 2022-06-09