Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 97313

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)

 • Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu skierniewickiego

 • Kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli

 • Prowadzenie kontroli i innych czynnosci służbowych na terenie gospodarstw w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami w  obiektach hodowlanych i innych miejscach utrzymywania zwierząt o zróżnicowanych warunkach architektonicznych, praca wymagająca szybkiej reakcji i sprawności

 • Praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań

 • realiazuje zadania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków
 • sporządza harmonogramy badań chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzoruje i koordynuje ich realizację
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie obowiązujących przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • kontroluje prawidłowość relizacji zadań przez lekarzy wyznaczonych przez Powiatwego Lekarza Weterynarii do wykonywania: ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, badania zwierząt w obrocie i wystawiania świadectw zdrowia, kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonuje kontrole urzędowe przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się utrzymywaniem zwierząt, obrotem zwierzętami, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, transportem zwierząt, umieszczaniem zwierząt na rynku, przemieszczaniem zwierząt i inne
 • sprawuje nadzór nad identyfikacją i rejestarcją zwierząt
 • sporządza akty administracyjne, prowadzi dokumentację i sprawozdawczość z podejmowanych działań i wykonywanych zadań
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ