Praca: Starszy inspektor weterynaryjny


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Skierniewice
Ogłoszenie o naborze Nr 116286

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 • Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (biuro znajduje się na pierwszym piętrze bez windy, wejście do budynku oraz toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych)

 • Praca w siedzibie urzędu oraz na terenie powiatu skierniewickiego

 • Kierowanie samochodem służbowym w celu przeprowadzania kontroli

 • Prowadzenie kontroli i innych czynnosci służbowych na terenie gospodarstw w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami w  obiektach hodowlanych i innych miejscach utrzymywania zwierząt o zróżnicowanych warunkach architektonicznych, praca wymagająca szybkiej reakcji i sprawności

 • Praca przy monitorze ekranowym (obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku)

Zakres zadań

 • przyjmuje zgłoszenia chorób zakaźnych zwierząt, rejestruje zgłoszenia oraz przeprowadza działania w ramach prowadzenia dochodzeń epizootycznych w przypadku wykrycia choroby zakaźnej oraz jej likwidacji w terenie
 • Wykonywanie kontroli urzędowych pod kątem przestrzegania wymagań weterynaryjnych w zakresie: transport zwierząt, obrót zwierzętami, umieszczanie zwierząt na rynku, organizowanie targów i wystaw, prowadzenie schronisk, zakładów wylęgów drobiu, prowadzenie punktów skupu, punktów kopulacyjnych, podmioty sektora akwakultury
 • opracowuje i aktualizuje programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pod względem merytorycznym
 • sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz koordynuje działania w tym zakresie
 • pobiera próbki do badań monitoringowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • sprawuje nadzór nad identyfikacją, rejestracją zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt w ramach importu oraz eksportu z wykorzystaniem programu TRACES
 • Sporządzanie, przekazywanie i archiwizacja dokumentacji i sprawozdań merytorycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt oraz wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ