Starszy inspektor


2024-01-31


Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli


Zduńska Wola

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zduńska Wola
Ogłoszenie o naborze Nr 133144

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie urzędu,
 • praca w systemie podstawowym,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dobowego czasu pracy,
 • praca na I piętrze,
 • parking przed siedzibą urzędu,
 • podjazd dla wózków inwalidzkich do siedziby urzędu,
 • toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,
 • możliwość poruszania się po budynku ograniczona, wewnątrz budynku brak windy i podjazdów, brak drzwi automatycznie otwierających się.

Zakres zadań

 • realizuje zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej i medycznej policjantów i pracowników cywilnych
 • organizuje okresowe badania profilaktyczne, sporządza skierowania na badania i szczepienia dla policjantów i pracowników cywilnych
 • sporządza sprawozdania z zakresu wykonywanych badań profilaktycznych
 • prowadzi rejestr kosztów badań profilaktycznych z podziałem na poszczególny rodzaj badań i szczepień
 • planuje budżet na wykonywanie badań z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
 • prowadzi rejestry w tym m.in. rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych i rejestr zatrudnionych przy takich pracach
 • uczestniczy w pracach komisji w sprawie przyznawania ekwiwalentu za uciążliwe warunki pracy/służby

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała, pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa i była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Obsługa komputera i programów office
 • Znajomość przepisów z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, oraz przepisów dotyczących badań profilaktycznych policjantów
 • Znajomość ustawy kodeks pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji
 • Umiejętność rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”
 • Odporność na stres
 • Systematyczność
 • Umiejętność organizowania pracy

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Pracownik obsługi biurowej

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

Miasto: Kutno

Zakres wykonywanych zadań:-bieżące wsparcie działu organizacji,statystyki i nadzoru-obsługa urzadzeń biurowych-pozyskiwanie i archiwizacja dokumentacjiRodzaj kwalifikacji lub umiejętności...

Więcej

Pracownik obsługi biurowej

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach

Miasto: Poddębice

wykonuwanie czynności pracownika biurowego Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

Więcej

Technik prac biurowych

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu

Miasto: Sieradz

Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, zapoznanie się z regulaminami organizacyjnym i pracy ŁUW w Łodzi. Zapoznanie się z programem stażu, poznanie procedur potrzenych do wykonywania...

Więcej