Praca: Starszy inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98962

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze, obecność wind w budynku.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu Biuletynu Informacji Publicznej (obsługuje, aktualizuje, dodaje nowych użytkowników, nadaje uprawnienia).
 • Obsługuje wpływające do KWP w Łodzi wnioski o udostępnienie informacji publicznej, współpracuje w tym zakresie z wydziałami merytorycznymi KWP w Łodzi, opracowywuje odpowiedzi.
 • Analizuje funkcjonujący system obiegu informacji oraz przedstawia propozycje w zakresie jego modyfikacji zapewniając szybki i skuteczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi.
 • Współorganizuje i bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu promocję łódzkiego garnizonu Policji.
 • Tworzy i na bieżąco aktualizuje bazę mailingową pracowników i policjantów i przy jej wykorzystaniu dystrybuuje wszelkie informacje zawierające treści przydatne policjantom i pracownikom.
 • Administruje bazami danych w tzw. "kioskach informacyjnych" na terenie KWP w Łodzi. Monitoruje i koordynuje ten obszar w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego.
 • Wspomaga Zespół ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych w zakresie tłumaczeń tekstów z języka angielskiego.
 • Koordynuje procesy komunikacji wewnętrznej w KWP w Łodzi oraz jednostkach podległych. Bierze czynny udział w tworzeniu miesięcznika Policja Łódzkie (skład i edycja tekstu, zdjęć gazety).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • do roku doświadczenia zawodowego w obszarze;
 • znajomość programów komputerowych służących obsłudze Internetu;
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obsłudze baz danych;
 • szkolenie z zakresu baz danych i statystyk;
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętność tworzenia instrumentów kampanii PR.
APLIKUJ TERAZ