Starszy księgowy


2024-03-29


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi


Łódź

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 135750

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku pięciopiętrowym,
 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek wyposażony jest w windę, co umożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych kondygnacji budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu informatycznego wyciągi bankowe wraz z załącznikami w celu bieżącego księgowania na kontach rozrachunków podatników.
 • Prowadzi rozrachunki z tytułu zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, rozlicza je wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Na bieżąco analizuje salda rozrachunków podatników w celu likwidacji zaległości, nadpłat.
 • Rozpatruje wnioski podatników w sprawach przerachowań, dokonuje przerachowań. Wystawia w tym zakresie postanowienia na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej.
 • Sporządza odpowiedzi na zapytania podatników, organów podatkowych oraz innych instytucji.
 • Uzgadnia zapisy księgowe na kartach rozrachunków podatników celem sprawdzania prawidłowości prowadzonej księgowości.
 • Dostarcza informacje innym komórkom urzędu o aktualnym stanie rozrachunków podatników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ich zadań .
 • Sporządza odpowiedzi na zajęcia wierzytelności, przygotowuje zbiegi egzekucji sądowej z administracyjną. Prowadzi korespondencję z Komornikami Sądowymi oraz Administracyjnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej.
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Starszy księgowy

2024-04-14

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Miasto: Łódź

- fakturowanie i księgowanie dokumentów- sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń- kontakt z klientami i współpracownikami w języku hiszpańskim- umowa o...

Więcej

Starszy księgowy

2024-04-14

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Miasto: Łódź

- fakturowanie i księgowanie dokumentów- sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń- kontakt z klientami i współpracownikami w języku francuskim- umowa o...

Więcej

Starszy księgowy

2024-04-11

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Miasto: Łódź

- fakturowanie i księgowanie dokumentów- sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń- kontakt z klientami i współpracownikami w języku azerskim- umowa o...

Więcej