Starszy referent


2023-09-12


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 126452

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w pomieszczeniach piwnicy,

Zakres zadań

 • weryfikuje prawidłowość przygotowania dokumentów do archiwizacji, następnie włącza je do zbioru archiwum w celu bezpiecznego jej przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji ,
 • prowadzi w formie elektronicznej i manualnej registraturę powierzonego zasobu archiwum (archiwalnego zbioru akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników garnizonu łódzkiego) oraz ją aktualizuje,
 • udostępnia akta w resorcie i poza resort (sądy, prokuratury) oraz wykonuje kwerendy i analizy informacji zawartych w zbiorach archiwum KWP w Łodzi w celu uzyskiwania informacji określonych przez zleceniodawcę,
 • przygotowuje pisma oraz zaświadczenia i odpowiedzi w ramach prowadzonych spraw,
 • porządkuje powierzony zbiór archiwum oraz utrzymuje prawidłowe warunki przechowywania dokumentacji - temperatura, wilgotność, warunki bezpieczeństwa p.poż,
 • przygotowuje i prowadzi działania instruktażowo - szkoleniowe dla policjantów i pracowników cywilnych przygotowywujących dokumentację do przekazania do archiwum oraz dla osób obsługujących podległe składnice akt w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania nowych procedur wynikających ze zmian legislacyjnych,
 • bierze udział w fizycznym niszczeniu dokumentów, w tym wyodrębnia dokumenty ze zbioru, pakuje, transportuje i ochrania przewożone materiały do firmy dokonującej zniszczenia oraz nadzoruje całkowite i nieodwracalne zniszczenie tych materiałów,
 • prowadzi okresowe kontrole zgodności stanów ewidencyjnych zbioru akt archiwalnych ze stanem faktycznym w archiwum KWP w Łodzi oraz jednostkach podległych w celu ustalenia czy posiadany zasób archiwalny odpowiada ewidencji oraz czy postępowanie z aktami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opracowuje cząstkowe informacje na potrzeby okresowych sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania archiwum, ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętności: analityczne, przekazywania informacji, pracy w zespole, obsługi komputera
 • komunikatywność
 • kreatywność, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent sekretariatu

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Miasto: Łódź

1. Obsługa urządzeń biurowych - drukarka, skaner, fax.2. Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej.3. Prowadzenie dzienników i rejestrów korespondencji.4. Obsługa...

Więcej

Młodszy referent

2023-09-16

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

-PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW POJAZDÓW WYCOFANYCH Z RUCHU,-ADRESOWANIE I WYSYŁANIE KORESPONDENCJI,-POMOC W OBSŁUDZE GEODETÓW,- POMOC W PRACACH WYKONYWANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW....

Więcej

Referent

2023-09-13

Firma: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Miasto: Kutno

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie obsługa wyspecjalizowanych programów np. do inwentaryzacji obsługa urządzeń biurowych współpraca z...

Więcej