Starszy referent


2024-01-25


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132880

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,
obecność wind w budynku, praca na 3 piętrze, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kontroluje i opracowuje dokumenty finansowe zewnętrzne /faktury VAT, rachunki, noty księgowe itp/ pod względem merytorycznym oraz ich zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów konserwacyjno - remontowych, sprzętu warsztatowego, przechowywanych w magazynie Wydziału Transportu, w celu dostarczenia bieżącej informacji o wartości aktywów w magazynie,
 • sporządza Roczne Plany Potrzeb MPiS dla garnizonu łódzkiego, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup tych materiałów,
 • sporządza roczne sprawozdania z gospodarki mpis w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w celu dostarczenia informacji o zużyciu tych materiałów,
 • sprawdza zgodność wydruków finansowych z rejestrami finansowymi funkcjonującymi w Wydziale Transportu, w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość prawa o rachunkowości,
 • podstawowa znajomość przepisów o podatku VAT,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Referent

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Miasto: Pabianice

sporządzanie dok. medycznej, archiwizacja dok. medycznej, obsługa systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Więcej

Referent

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Miasto: Pabianice

zgodnie z programem stażu/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: obsługa komputera Wymagania inne: obsługa urządzeń biurowych

Więcej

Referent

wczoraj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Miasto: Aleksandrów Łódzki

- zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa telefoniczna beneficjenta,- pomoc w obsłudze bezpośredniej...

Więcej