Starszy referent


2024-03-19


Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach


Brzeziny

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Brzeziny
Ogłoszenie o naborze Nr 135257

Warunki pracy

- Praca biurowa,


- Praca w siedzibie urzędu,


- Praca stacjonarna,


- Obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę,


- Obsługa urzadzeń biurowych,


- Oświetlenie naturalne i sztuczne,


- Niedostosowanie budynku do osób niepełnospranych.

Zakres zadań

 • obsługuje systemy- SESPOL, SWD, SWOP, ERSOW, SEWIK, KSIP, PRIM zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami, w szczególności: wprowadza, modyfikuje oraz aktualizuje dane, rejestruje postanowienia wyroki i wokandy
 • opracowuje projekty planów zabezpieczenia imprez, uroczystości i innych wymagających tego zdarzeń,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania,
 • prowadzi rejestry i spisy dokumentacji przetwarzanej w Zespole Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzi korespondencje z zakładami i towarzystwami ubezpieczeniowymi dot. zdarzeń drogowych,
 • bierze udział w okresowych inwentaryzacjach,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemów bazodanowych

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy referent w wydziale oświaty i pomocy społecznej

dzisiaj

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Miasto: Łęczyca

1. Sporządzanie sprawozdań potrzebnych do bieżącego funkcjonowania wydziału.2. Przygotowanie skierowań dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do kształcenia specjalnego.3. Opracowanie...

Więcej

Starszy referent

wczoraj

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca poza siedzibą urzędu, praca stacjonarna, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej

Starszy referent

2024-04-16

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Więcej