Praca: Starszy referent


Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117475

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku

 • umysłowego oraz praca w terenie,

 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego

 • wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze w budynku II piętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

 • główne wejście do budynku wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich,

 • umożliwiający dostęp do parterowej części budynku dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole podatkowe i postępowania podatkowe,
 • Prowadzi czynności sprawdzające u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą,
 • Opracowuje wyniki kontroli podatkowych, projektów pism, zawiadomień, postanowień, w tym postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,
 • Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli,
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Skarbowego, jednostkami organizacyjnymi Krajowej Administracji Skarbowej i innymi organami,
 • Obsługuje aplikacje informatyczne niezbędne do realizowania zadań Działu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Znajomość przepisów podatkowych w zakresie prawa materialnego i procedury podatkowej,
 • Grzeczność i uprzejmość,
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami,
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

łódzkie / Pabianice
 • Obsługa interesantów, archiwizacja dokumentów, obsługa korespondencji bieżącej, sporządzanie i redagowanie pism urzędowych /NABÓR STAŻ F. P. ALG./ Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

 • Dodane: wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

łódzkie / Pabianice
 • Obsługa interesantów, archiwizacja dokumentów, obsługa korespondencji bieżącej, sporządzanie i redagowanie pism urzędowych /NABÓR STAŻ F. P. ALG./ Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

 • Dodane: wczoraj

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

łódzkie / Łódź
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

 • Dodane: wczoraj

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

łódzkie / Piotrków Trybunalski
 • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego...

 • Dodane: wczoraj