Praca: Starszy referent


Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Kutno
Ogłoszenie o naborze Nr 117582

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 • praca w systemie jednozmianowym

 • praca przy sztucznym/naturalnym świetle

 • bariery archtektoniczne: podjazd, brak wind, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanej toalety

Zakres zadań

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta i Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Żychlinie
 • prowadzenie ewidencji wchodzących i wychodzących dokumentów
 • kompletowanie i przedkładanie korespondencji do dekretacji kierownictwu KP w Żychlinie
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego i podawczego
 • prowadzenie rejestru teczek i książek WKT
 • wysyłanie listów i przesyłek pocztowych
 • przyjmowanie i nadzór nad prawidłowymkompletowaniem spraw ostatecznie załatwionych
 • brakowanie akt kategorii BC
 • prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Składnicy Akt KPP w Kutnie
 • ewidencjonowanie wysyłanych przesyłek pocztą resortową
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  łódzkie / Łódź
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

  • Dodane: dzisiaj

  Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

  łódzkie / Piotrków Trybunalski
  • Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego...

  • Dodane: dzisiaj

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

  łódzkie / Głowno
  • - zapoznanie ze stanowiskiem pracy, programem stażu oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- obsługa komputera, faksu, skanera, kserokopiarki,- obsługa interesantów,- pomoc...

  • Dodane: wczoraj

  Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

  łódzkie / Skierniewice
  • - ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI BHP I PP,- ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI PODATKOWYMI,- WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO SYSTEMU KSIĘGOWEGO,- PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW OD PODATNIKÓW. Wymagania konieczne:...

  • Dodane: wczoraj