Starszy specjalista


2023-11-13


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Łódź

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 129912

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterze,

Zakres zadań

 • zarządza projektami unijnymi - analizuje programy operacyjne, poszukuje potencjalnych partnerów do projektów (realizacja, promocja, monitoring, ewaluacja),
 • opracowuje dokumenty aplikacyjne, koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki/jednostki organizacyjne KWP w Łodzi w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych oraz współpracuje z Instytucją Pośredniczącą, Instytucją Wdrażającą w celu prawidłowej ich realizacji
 • sporządza wnioski o płatność oraz sprawozdania rzeczowo - finansowe z realizacji projektów,
 • opracowuje przepisy wewnętrzne umożliwiające podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania, realizacji i rozliczania przez KWP w Łodzi środków pomocowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe przy pozyskiwaniu i/lub rozliczaniu funduszy unijnych i środków z innych zagranicznych źródeł zewnętrznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej przy pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych i środków z innych zagranicznych lub krajowych źródeł zewnętrznych,
 • kreatywność, samodzielność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • obsługa komputera - pakiet MS Office
 • dyspozycyjność

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych...

Więcej

Specjalista

2023-12-03

Firma: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze - obecność windy. Zakres zadań...

Więcej

Młodszy specjalista

2023-12-01

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

Więcej