Starszy specjalista


2024-02-08


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie


Bełchatów

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bełchatów
Ogłoszenie o naborze Nr 133457

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku - brak wind  i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta

Zakres zadań

  • 1.realizacja zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
  • 2.organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji,
  • 3.prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
  • 4.prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów;
  • 5.opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych
  • 6.organizowanie systemu kontroli wewnętrznej
  • 7. praca z systemem EZD RP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Specjalista w Dziale Organizacji Ochrony Radiologicznej

wczoraj

Firma: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Miasto: Łódź

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej z zakresu ochrony radiologicznej, analizowanie sprawozdań komisji do spraw procedur i audytów klinicznych...

Więcej

Młodszy specjalista

wczoraj

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy Czynniki uciążliwe: stres związany z terminowym przekazaniem sprawozdań odpowiednim odbiorcom (nieprzekazanie w terminie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych)...

Więcej

Specjalista

2024-02-22

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Miasto: Łódź

Warunki pracy praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie...

Więcej