Praca: Starszy specjalista


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 110121

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części ogólnodostępnej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
 • monitoruje działalność przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących na rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu w zakresie stosowania taryf,
 • rozpatruje skargi i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące stosowania taryf
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziale finansowym lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • wiedza z zakresu księgowości i finansów
 • umiejętność oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
 • wiedza z zakresu raportowania i prezentacji danych,
 • umiejętność obsługi MS Excel
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność pracy w zespole i z trudnym klientem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź
  • JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Rozliczaniem faktur kosztowych/rachunkowych Wyjaśnianiem spraw dotyczących wystawionych dokumentów finansowych Rejestracją i katalogowaniem...

  • Dodane: 2022-12-04

  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź
  • JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Przygotowywaniem rozliczeń i wniosków o dotację Wprowadzaniem danych do systemów zewnętrznych Przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji do...

  • Dodane: 2022-12-02

  KRAJOWE CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

  łódzkie / Łódź
  • prowadzenie rachunkowości oraz rozliczeń finansowych Krajowego Centrum, opiniowanie lub uzgadnianie w zakresie finansowo-księgowym projektów umów i porozumień; bieżąca kontrola, dekretowanie...

  • Dodane: 2022-11-30

  Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

  łódzkie / Łódź
  • JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Rozliczaniem faktur kosztowych/rachunkowych Wyjaśnianiem spraw dotyczących wystawionych dokumentów finansowych Rejestracją i katalogowaniem...

  • Dodane: 2022-11-18