Praca: Statystyk


Urząd Statystyczny w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Statystyk
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117542

Warunki pracy

Praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie urzędu na parterze. Budynek posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w drzwi rozsuwane ani informację głosową. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jedna toaleta usytuowana na poziomie parteru).


 

Zakres zadań

 • udostępnia dane statystyczne zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
 • udostępnia informacje na temat metodologii i zakresu badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,
 • udostępnia dane z rejestrów prowadzonych przez Urząd,
 • sporządza na zlecenie zestawienia statystyczne,
 • dokonuje bieżącej analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych badanych przez służby statystyki publicznej w województwie łódzkim,
 • rozpoznaje zapotrzebowanie na informacje statystyczne,
 • obsługuje Infolinię Statystyczną w zakresie udostępniania informacji statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Urzędu w tym ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
 • rzetelność,
 • umiejętność współpracy,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • orientacja na klienta,
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i demografii,
 • wiedza na temat prowadzonych przez statystykę publiczną badań statystycznych.
APLIKUJ TERAZ