Stażysta / Stażystka w dziale Konstrukcyjno-Technologicznym


2023-09-18


WIELTON S.A.


Wieluń

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Jesteśmy pionierem pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w produkcji i rozwijamy własną myśl technologiczną. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

Chcesz widzieć swój wpływ i realizować złożone projekty o dużej wartości dla biznesu?

Dołącz do nas jako:
Stażysta / Stażystka w dziale Konstrukcyjno-Technologicznym
Miejsce pracy: Wieluń
 
Główne zadania:
 • wsparcie inżynierów w bieżących zadaniach,
 • zapoznanie się z procesami występującymi w dziale konstrukcyjno-technologicznym,
 • zapoznanie z dokumentacją homologacyjną, konstrukcyjną, technologiczną,
 • obsługa programów inżynierskich: Auto CAD, Creo,
 • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej produktów, 
 • udział w opracowywaniu technologii,
 • przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną,
 • rozwiązywanie bieżących problemów na produkcji,
 • udział w prowadzonych badaniach produkowanych pojazdów,
Czekamy na Ciebie, jeżeli:
 • jesteś absolwentem politechniki na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym,
 • potrafisz obsługiwać programy do projektowania typu CAD,
 • znasz j. angielski na poziomie komunikatywnym (w tym techniczny),
 • bardzo dobrze posługujesz się pakietem MsOffice,
 • jesteś zmotywowany do rozwoju i aktywnego zdobywania doświadczenia,
 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia,
 • chętnie współpracujesz w grupie i jesteś kreatywny,
Możesz zyskać:
 • pełne wdrożenie w siedzibie firmy w Wieluniu,
 • możliwość zdobywania wiedzy każdego dnia,
 • aktywny staż – praktyczne zadania i realne problemy do rozwiązania,
 • płatną umowę o staż absolwencki (3 m-ce) i umowę o pracę (9 m-cy), bezpośrednio z firmą Wielton, łącznie na okres 1 roku,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku,
 • nadzór Opiekuna i wsparcie doświadczonych pracowników,
 • dla najlepszych dalsze zatrudnienie po zakończonym stażu i pełne uczestnictwo w programach szkoleniowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Stażysta w dziale logistyki

2023-09-18

Firma: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Piotrków Tryb.

Miasto: Piotrków Trybunalski

- tworzenie lub aktualizacja dokumentów logistycznych;- tworzenie zleceń przewozowych i bieżący kontakt z przewoźnikami;- przygotowywanie zestawień i raportów w oparciu o dane systemowe;-...

Więcej

Stażysta w dziale hr

2023-09-17

Firma: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Piotrków Tryb.

Miasto: Piotrków Trybunalski

- bieżące wsparcie działu codziennych aktywności;- udział w rekrutacjach na stanowiska produkcyjne,- bieżący kontakt z agencjami pracy,- współpraca z innymi działami w celu zapewnienia...

Więcej