Praca: Technik Chłodnictwa


 

 

 

Technik Chłodnictwa
Miejsce pracy: Gruszczyce (gmina Błaszki)

 

Firma Plukon Sieradz Sp. z o.o. poszukuje Technika chłodnictwa, którego praca polega m.in na monitorowaniu przebiegu parametrów jakości mediów i procesów technologicznych.

 

Co będzie należało do Twoich obowiązków i zadań:
 • obsługa i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem maszynowni chłodniczej (amoniakalnej);
 • monitorowanie przebiegu parametrów jakości mediów i procesu technologicznego;
 • podejmowanie doraźnych działań w przypadku usterek i awarii oraz ich usuwanie;
 • prowadzenie zapisów w książkach raportów i sporządzanie raportów;
Dla jakiej organizacji zamierzasz pracować:


Plukon Sieradz jest częścią Plukon Food Group jednego z największych graczy na rynku mięsa drobiowego w Europie i dostarcza produkty drobiowe oraz gotowe do spożycia posiłki wiodącym europejskim partnerom w sektorze żywności.

Plukon Food Group posiada 27 zakładów produkcyjnych w sześciu krajach, zatrudnia 6000 osób,a główne rynki zbytu to Holandia, Niemcy, Belgia, Francja, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania i Irlandia.

 

Szukamy osób:
 • z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim technicznym w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń chłodniczych;
 • posiadających min. 2 letnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze i naprawach urządzeń wchodzących w skład instalacji chłodniczej;
 • komunikatywnych, umiejących pracować w zespole;
 • potrafiących samodzielnie analizować sytuację i rozwiązywać problemy techniczne;
 • posiadających świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci chłodniczych;
 • z praktyczną umiejętnością posługiwania się schematami technologicznymi;
 • dyspozycyjnych (praca w systemie zmianowym);
 • posiadających książeczkę do celów sanitarno- epidemiologicznych lub gotowych do jej wyrobienia.
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pełną wyzwań pracę i realny wpływ na wdrażane rozwiązania;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
Prosimy o zamieszczenie w treści e-maila lub CV następującego oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza katalog danych wskazanych w art. 221§1 Kodeksu pracy.”


Jeśli chciałby Pan/chciałaby Pani, abyśmy zachowali Pana/Pani aplikację w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy dodatkowo zamieścić zgodę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach (przez okres 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji).”

INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plukon Sieradz sp. z o.o., adres: Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki;
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować e-mailowo: dpo@plukon.nl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę;
 4. Podstawą prawną jest art. 221§1 Kodeku pracy, a w stosunku do danych wykraczających poza katalog danych wskazanych w tym przepisie - Pani/Pana dobrowolna zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO; z kolei w przypadku przyszłych rekrutacji podstawą przetwarzania danych jest wyłącznie Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji (nie dłużej niż 6 miesięcy), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez 6 miesięcy od zakończenia pierwotnej rekrutacji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
łódzkie / Pabianice
 • mieć realny wpływ na tworzenie naszego portoflio produktowego,mieć możliwość pracy na najnowocześniejszym sprzęcie laboratoryjnym ,mógł/mogła nauczyć się wszystkiego od podstaw pod okiem...

 • Dodane: 2020-10-29
EuroClean Polska Sp. z o.o.
łódzkie /
 • (dla kandydatów z okolic Krakowa– możliwość pracy z biura w Wrząsowicach,dla pozostałych kandydatów – współpraca zdalna) ObowiązkiDobór technologii uzdatniania wody,Przygotowywanie...

 • Dodane: 2020-10-28
Pamapol S.A.
łódzkie / Rusiec
 • Obowiązki:Udział w tworzeniu nowych produktów, kreowanie nowych wyrobówOpracowywanie i wdrażanie nowych technologii do produkcji oraz doskonalenie istniejącychOptymalizacja procesów...

 • Dodane: 2020-10-21
Norautron Mechanics sp. z o.o.
łódzkie / Zduńska Wola
 • Opis stanowiska:Przygotowywanie dokumentacji technologicznej w oparciu o rysunek techniczny i zamówienie klienta,Nadzór techniczny nad realizacją zleceń produkcyjnych,Weryfikacja dokumentacji...

 • Dodane: 2020-10-19