Wizytator


2024-06-06


Kuratorium Oświaty w Łodzi


Sieradz

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Sieradz
Ogłoszenie o naborze Nr 138606

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu,
- wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami,
- wystąpienia publiczne związane z reprezentowaniem urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
- budynek jest wyposażony w windę,
- klatka schodowa o szerokości 130 cm z poręczami,
- korytarz biurowy o szerokości 190 cm,
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm,
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dokonuje oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i przedszkoli (prowadzenie kontroli planowych)
 • dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli
 • opiniuje arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli oraz zmiany do nich w zakresie ich zgodności z przepisami przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący
 • bierze udział w pracach komisji powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola
 • realizuje zadania z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, w tym prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • dokonuje analizy informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej działalności szkół i placówek w celu identyfikowania i eliminowania zagrożeń prawidłowej realizacji zadań, w szczególności w zakresie bezpiecznych warunków pobytu oraz nauki w szkołach i placówkach oraz przestrzegania praw dzieci i młodzieży, przeprowadza kontrole doraźne w szkołach i placówkach
 • przygotowuje projekty odpowiedzi w imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Delegatury
 • bierze udział w organizacji konkursów przedmiotowych realizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • koordynuje zadania związane z rejestracją wypoczynku dzieci i młodzieży. Prowadzi kontrole zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży
 • koordynuje zadania przydzielone przez Dyrektora Delegatury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • w przypadku nauczyciela: status nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczyciela akademickiego: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • dyspozycyjność
 • otwartość na doskonalenie i rozwój zawodowy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci
 • znajomość problematyki nadzoru pedagogicznego, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, szkolnictwa zawodowego
 • znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej
 • udokumentowana znajomość języka obcego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nietypowych
 • doświadczenie w edukacji
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • znajomość Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • prawo jazdy kat. B

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Nauczyciel języka angielskiego

2024-06-18

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Miasto: Łódź

- nauczanie dzieci języka angielskiego - prowadzenie zajęć indywidualnych oraz grupowych- przygotowywanie scenariuszy zajęć- umowa zlecenie na okres 3 lat Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

Więcej

Nauczyciel przedmiotów zawodowych z bhp

2024-06-16

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

Miasto: Skierniewice

PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE DLA DOROSŁYCH Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe- mile widziane

Więcej

Nauczyciel / Korepetytor

2024-06-15

Firma: Superprof

Miasto: Łódź

Poszukujemy pracowników dydaktycznych w całej Polsce , do prowadzenia prywatnych lekcji z wielu dziedzin, w tym: nauki ścisłe, sztuka, języki, zdrowie, fitness i wiele więcej. Superprof jest...

Więcej