Praca: Wykładowca kierunku Logistyka


Społeczna Akademia Nauk (Największa uczelnia niepubliczna w Polsce) we współpracy z wiodącym amerykańskim uniwersytetem badawczym (Clark University) poszukuje pracowników naukowych i dydaktycznych. Praktycy mile widziani.

 

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim - na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów.

Wykładowca kierunku Logistyka
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-Learning),
 • prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie dokumentacji, rozwoju i promocji kierunku,
 • w przypadku zatrudnienia na stanowisko badawczo- dydaktycznym udział w pracach naukowo-badawczych,
 • udział w projektach realizowanych przez Uczelnię.

Wymagania:

 • ukończone kierunkowe studia wyższe, (stopień lub tytuł naukowy mile widzialny),
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć,
 • doświadczenie w praktyce zawodowej zgodnego z kierunkiem kształcenia (mile widziane),
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub stopnia naukowego doktora,
 • list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (podstawowe miejsce pracy) lub umowę cywilnoprawną,
 • przyjazną atmosferę,
 • perspektywę rozwoju zawodowego w instytucji edukacyjnej o ogólnopolskim zasięgu,
 • możliwość samodzielnego prowadzenia wybranych projektów edukacyjnych,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ