Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 109845

Warunki pracy

Praca w terenie i w halach produkcyjnych, z komputerem i urządzeniami pomiarowymi, może wystąpić brak wind i podjazdów, schody, prowadzenie nieetatowe samochodu osobowego, prawojazdy kat. "B"

Zakres zadań

 • Wykonuje kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą,
 • Wykonuje kontrole klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP (kontrole na terenie ubojni),
 • Sporządza dokumentacje kontrolne i pokontrolne (w tym projekty decyzji w zakresie merytorycznym),
 • Wykonuje oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • Opracowuje informacje zbiorcze z wykonanych kontroli,
 • Wdraża i obsługuje systemy i bazy informatyczne, w tym elektroniczne zarządzanie dokumentami (EZD),
 • Prowadzi sprawozdawczości w bazach danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie chemia spożywcza, technologia żywności, rolnictwo, lub pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w celu wykonywania pracy poza siedzibą urzędu na terenie województwa łódzkiego, na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres, samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją,
 • znajomość języka obcego,
APLIKUJ TERAZ