Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie łódzkim we wrześniu 2022 roku

Województwo łódzkie to region, który oferuje wiele możliwości zawodowych, zarówno dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i osób bez doświadczenia, szukających pierwszej pracy czy posady na niższym stanowisku. By zorientować się, jak obecnie wyglądają warunki na rynku pracy w tej części Polski, warto sprawdzić chociażby Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego we wrześniu 2022 r., opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Poniżej najważniejsze wnioski płynące z komunikatu.

Przeciętne zatrudnienie

Na wstępie warto zauważyć, że województwo łódzkie to region, który oferuje wiele możliwości zawodowych dla osób szukających pracy. W Łodzi znajdują się liczne firmy i korporacje, w tym branży IT, które zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto w regionie rozwijają się przemysł tekstylny, motoryzacyjny, spożywczy oraz farmaceutyczny, co generuje popyt na różnego rodzaju pracowników. Warto również zwrócić uwagę na pobliskie miasta, takie jak Pabianice czy Zgierz, które również oferują wiele miejsc pracy. W okolicach Łodzi znajdują się również liczne parki przemysłowe oraz centra logistyczne, które zatrudniają tysiące osób.

Województwo łódzkie to także region akademicki, z wieloma uczelniami wyższymi, co przyciąga do miasta wielu studentów i naukowców. Dzięki temu w regionie rozwija się także branża kreatywna i naukowa, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Gdzie zatem pracuje najwięcej osób? Zgodnie ze sprawozdaniem Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 352,4 tys. osób. Tym samym było o 1,2% wyższe niż w tym samym miesiącu 2021 r., a w okresie od stycznia do września 2022 r. odnotowano wzrost także o 1,2%.

Najwięcej osób zatrudnionych było w przemyśle – 171,1 tys., w tym w przetwórstwie przemysłowym – 148,6 tys. Na drugim miejscu znalazł się handel i naprawa pojazdów – 68,1 tys. etatów, a na trzecim administrowanie i działalność wspierająca – 29,5 tys. stanowisk.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Praca w województwie łódzkim może być bardzo opłacalna. Z raportu wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 6152,23 zł. To aż o 14,0% więcej niż przed rokiem.

Najlepiej zarabia się w:
• informacji i komunikacji – 9933,59 zł,
• działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 8016,45 zł,
• przemyśle – 6179,48 zł.
Oferty pracy w ciągu miesiąca

Bezrobotni mogą liczyć na wsparcie powiatowych urzędów pracy. We wrześniu 2022 r. w instytucjach tych, znajdujących się w województwie łódzkim, było dostępnych łącznie 8340 ofert zatrudnienia. Na jedno ogłoszenie przypadało zatem 13 osób bezrobotnych.
Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane we wrześniu 2022 r.
Jak czytamy w komunikacie: Według stanu na koniec września 2022 r. w rejestrze REGON wpisanych było 275,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,0% więcej niż przed rokiem i o 0,4% więcej niż w końcu sierpnia 2022 r.

W skali rocznej najwięcej podmiotów przybyło w sekcjach: informacja i komunikacja, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz budownictwo.

Tylko we wrześniu 2022 r. do REGON wpisano 1947 nowych jednostek gospodarczych w województwie. Z rejestru wykreślono z kolei 828 podmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *