praca w województwie łódzkim

Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki to miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, położone nad rzeką Ner, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. Według danych z 9 października 2011 miasto zamieszkałe było przez 17,4 tysiąca mieszkańców. Konstantynów Łódzki zajmuje peryferyczny fragment Wyżyny Łódzkiej graniczący z Pagórkami Lutomierskimi i leży po prawej stronie rzeki Ner. Przeważająca część terenu posiada wysokość 165-172 m n.p.m.

W 2012 roku stopa bezrobocia liczona dla powiatu pabianickiego wyniosła 17,5%. Biorąc pod uwagę podział terytorialny powiatu, w minionym roku jak i w latach ubiegłych, liczba pozostających poza zatrudnieniem zmalała we wszystkich gminach. W Konstantynowie Łódzkim stopa bezrobocia wyniosła około 20%, praca Konstantynów Łódzki.

Na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego działa obecnie ok. 1700 podmiotów gospodarczych, z czego 90 podmiotów tworzy sektor publiczny, a 1610 podmiotów – sektor prywatny. Największa liczba podmiotów gospodarczych w minionym roku zarejestrowana była w sekcjach:

 • G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego – 593 podmiotów – 35% wszystkich zarejestrowanych podmiotów;
 • D – Przetwórstwo przemysłowe – 345 podmiotów – 20%;
 • K – Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 267 – 15%;
 • F- Budownictwo – 157 – 9%.

Do największych podmiotów gospodarczych w mieście Konstantynów Łódzki należą:

 • Spółdzielnia Inwalidów „ZGODA”, ul. 8-go Marca 1,
 • Swedwood Poland Ltd., ul. Niesięcin 7,
 • Sanpellegrino sp z o.o., ul. Łódzka 27,
 • NCC Kral, ul. Kościelna 15A,
 • FINN Karelia, ul. Łódzka 27,
 • Firma Produkcyjno-Handlowa „ZAJDA”, Wyroby Cukiernicze, ul. Łódzka 27/29,
 • FLIN Group Polska, ul. Kościelna,
 • MIR-BUD, ul. Kościelna,
 • SCHARG, ul. Kościelna,
 • Clear Edge, ul. Kościelna,
 • Rex-Bud, ul. Kościelna,
 • EL-PUK, ul. Kościelna,
 • P.P.H.U. „ALCON”, ul. Kościelna,
 • Biliński, ul. Mickiewicza,
 • PAKO-BUD, ul. Kręta 6,
 • BUD-Masz, ul. Bechcice,
 • Fach-Bud, ul. Srebrzyńska 9,
 • Jan Ciepłucha, Gospodarstwo Szkółkarskie, ul. Górna 50,
 • MAKALU, ul. Zgierska 45.
praca w województwie łódzkim

Ozorków

Ozorków to miasto i gmina nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Miasto znajduje się 20 km na północ od Łodzi. Według danych GUS z 1 stycznia 2013 roku populacja miasta wynosiła 20 286, natomiast powierzchnia wynosiła 15,46 km2. Pod względem liczby ludności Ozorków jest szesnastym największym ośrodkiem miejskim województwa łódzkiego, praca Ozorków.

Położenie geograficzne Ozorkowa, jak również rozbudowana infrastruktura techniczna, przyczyniły się w znacznej mierze do rozwoju gospodarczego regionu. Dominuje tu sektor rolno-spożywczy, z uwagi na bogatą bazę surowcową, nie brak także średnich i małych firm branży usługowo-handlowej. Lokalni mieszkańcy zatrudnienie znaleźli we wszystkich trzech sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora pierwszego.

Przeszło 70 % ogółu wiejskiej ludności gminy pracuje w rolnictwie lub jest w jakiś sposób z nim związana. Wśród pozostałej części gminnej społeczności, zdecydowana większość pracuje w małych przedsiębiorstwach (do 5 pracowników), pozostała część w firmach zatrudniających od 6 do 250 pracowników. Na terenie gminy nie występują duże podmioty gospodarcze zatrudniające więcej niż 250 osób.  Według danych pochodzących z powiatowego urzędu pracy największy odsetek mieszkańców miasta zatrudnionych jest w usługach: w handlu (zwłaszcza obwoźnym), transporcie i gastronomii. Nieco mniejszy udział ma zatrudnienie w przemyśle i edukacji. Według danych GUS obecnie w mieście istnieje ok 30 podmiotów z sektora budowlanego. Sektor ten od kilku lat wykazuje się stabilnością liczby przedsiębiorstw działających w tej branży i możliwościami zatrudnienia.

praca w województwie łódzkim

Aleksandrów Łódzki

Aleksandrów Łódzki to miasto położone w centralnej Polsce w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Stanowi siedzibę władz gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki. Należy do aglomeracji łódzkiej i jest miastem satelickim Łodzi. Według danych z 1 stycznia 2013 roku miasto liczyło 21 184 mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 13,82 km2.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z marca 2014 ogólna liczba osób bezrobotnych pochodzących z gminy Aleksandrów Łódzki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przekładała się na stopę bezrobocia w wysokości 18%. Była to druga w województwie najwyższa stopa bezrobocia. Na mało zaszczytnym, pierwszym miejscu znalazło się miasto Zgierz, praca Aleksandrów Łódzki.

W ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy zarejestrowanych jest 2830 podmiotów gospodarczych, a 134 firmy zatrudniają powyżej 5 pracowników. Największa aktywność gospodarcza występuje w branży usługowej. Dominują zakłady dziewiarskie, krawieckie i bieliźniarskie, a także handel detaliczny, usługi dziewiarskie i handel obwoźny. Pozostałe dziedziny gospodarki, tj. budownictwo, transport i mechanika pojazdowa nie są zbyt licznie reprezentowane, aczkolwiek odgrywają znaczącą rolę na rynku pracy w Aleksandrowie Łódzkim. Najważniejszymi pracodawcami w mieście są:

 • PGKiM – gospodarka wodno-ściekowa (170 pracowników);
 • PPHU MAZI – producent opakowań jednorazowych;
 • Wytwórnia prefabrykatów APOLLO;
 • Wytwórnie przędzy;
 • Wytwórnie rajstop (SOFI, LEMAX, GOLDEN MISS, NOWATEX itp.);

Zakład produkcji mebli GEMINUS.