Ozorków

praca w województwie łódzkim

Ozorków to miasto i gmina nad rzeką Bzurą, w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Miasto znajduje się 20 km na północ od Łodzi. Według danych GUS z 1 stycznia 2013 roku populacja miasta wynosiła 20 286, natomiast powierzchnia wynosiła 15,46 km2. Pod względem liczby ludności Ozorków jest szesnastym największym ośrodkiem miejskim województwa łódzkiego, praca Ozorków.

Położenie geograficzne Ozorkowa, jak również rozbudowana infrastruktura techniczna, przyczyniły się w znacznej mierze do rozwoju gospodarczego regionu. Dominuje tu sektor rolno-spożywczy, z uwagi na bogatą bazę surowcową, nie brak także średnich i małych firm branży usługowo-handlowej. Lokalni mieszkańcy zatrudnienie znaleźli we wszystkich trzech sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora pierwszego.

Przeszło 70 % ogółu wiejskiej ludności gminy pracuje w rolnictwie lub jest w jakiś sposób z nim związana. Wśród pozostałej części gminnej społeczności, zdecydowana większość pracuje w małych przedsiębiorstwach (do 5 pracowników), pozostała część w firmach zatrudniających od 6 do 250 pracowników. Na terenie gminy nie występują duże podmioty gospodarcze zatrudniające więcej niż 250 osób.  Według danych pochodzących z powiatowego urzędu pracy największy odsetek mieszkańców miasta zatrudnionych jest w usługach: w handlu (zwłaszcza obwoźnym), transporcie i gastronomii. Nieco mniejszy udział ma zatrudnienie w przemyśle i edukacji. Według danych GUS obecnie w mieście istnieje ok 30 podmiotów z sektora budowlanego. Sektor ten od kilku lat wykazuje się stabilnością liczby przedsiębiorstw działających w tej branży i możliwościami zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *