praca w województwie łódzkim

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Województwo łódzkie wśród wszystkich województw kraju  plasuje się na 6.miejscu pod względem liczby ludności i na 9. miejscu pod względem zajmowanej powierzchni. Według danych z 31 grudnia 2010r. województwo miało 2,53 miliona mieszkańców i zajmowało powierzchnię 18 219 km2. Co ciekawe, region ten charakteryzuje się najmniejsza lesistością w kraju. Województwo łódzkie położone jest w centralnej części Polski i swym zasięgiem obejmuje większą część Wysoczyzny Łódzkiej. Stolicą województwa jest miasto Łódź.

Poziom bezrobocia w województwie łódzkim można uznać za średni, jako że na podstawie danych GUS ze stycznia 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie jest wyższa od stopy bezrobocia w całej Polsce o zaledwie 0,6%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych w najgorszej sytuacji na łódzkim rynku pracy znajdują się osoby między 25 a 35 rokiem życia oraz osoby, które ukończyły 50 rok życia.

Gospodarka województwa łódzkiego opiera się głównie na handlu i usługach, niemniej ważnymi elementami łódzkiej struktury gospodarczej są również przemysł i rolnictwo. Na terenie województwa występuje największa kopalnia węgla brunatnego w Europie Bełchatów, a ponadto na jej terenie funkcjonują dwa duże okręgi przemysłowe: Łódzki Okręg Przemysłowy i Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, stanowiący miejsce lokalizacji przemysłu energetycznego, wydobywczego, precyzyjnego oraz logistyki.

praca w województwie łódzkim

Żychlin

Żychlin jest niedużym miasteczkiem położonym w powiecie kutnowskim, na Nizinie Środkowomazowieckiej nad rzeką Słudwią. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żychlin, która przed reformą administracyjną należała do województwa płockiego. Według danych z 7 marca 2011 miasto liczyło 8 766 mieszkańców.

Na stan gospodarczy miasta Żychlin bardzo dobrze wpłynęło założenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2009 roku. Od tego czasu firmy zlokalizowane na terenie tej podstrefy wygenerowały wiele nowych miejsc pracy i przyczyniły się do spadku bezrobocia w gminie, praca Żychlin. Do najważniejszych zakładów pracy w Żychlinie należą:

 • Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A. (kapitał włoski);
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o.;
 • Zakład Narzędziowy NARMOD Sp. z o.o.;
 • MICEL Sp. z o.o. w Żychlinie (kapitał francuski);
 • UNION CHOCOLATE Sp. z o.o. w Żychlinie.

Mieszkańcy miasta i gminy zatrudnienie znaleźli po części w rolnictwie, przemyśle i branży handlowo-przemysłowej, przy czym ta ostatnia w ostatnich latach rozwija się coraz intensywniej. W 2013 roku w Żychlinie było 1040 bezrobotnych, wśród których przeważały kobiety (56,4%). Stopa bezrobocia wynosiła 13,1%.

praca w województwie łódzkim

Brzeziny


Gmina Brzeziny położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, na południowy wschód od miasta Kalisza. Najważniejszym ośrodkiem tej jednostki administracyjnej jest miasto Brzeziny, stanowiące siedzibę gminy i najważniejsze centrum gospodarcze regionu. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2010 miasto liczyło 12 331 mieszkańców. Pod względem ekonomicznym Brzeziny to ośrodek wypoczynkowy, rozwija się w nim drobny przemysł m.in. odzieżowy i spożywczy.

Na terenie gminy Brzeziny w 2013 roku funkcjonowało ponad 300 podmiotów gospodarczych, spośród których najliczniejszą grupę stanowiły firmy usługowe (42%), dalej firmy z branży produkcyjnej (33%) i na końcu przedsiębiorstwa handlowe (25%), praca Brzeziny.

Na terenie Gminy funkcjonują następujące rodzaje branż:

1. Produkcja i przetwórstwo:

stolarnie, tartaki, produkcja palet (99),

 • ubojnie i masarnie (6),
 • zakłady krawieckie i bieliźniarskie (3),
 • mieszalnie pasz i młyny (3),
 • piekarnie (2),
 • produkcja opakowań foliowych (2),
 • przetwórnie zbóż, owoców i warzyw (1),
 • produkcja metalowa (3),
 • betoniarnie (1).

2. Usługi:

 • transport (43),
 • murarstwo (19),
 • usługi budowlane i remontowe (30),
 • instalatorstwo wodnokanalizacyjne (6),
 • mechanika maszyn i pojazdów (10),
 • Zakład Usług Leśnych (6),
 • fryzjerstwo (5),
 • usługi biurowe (6),
 • pozostałe (26).

3. Handel i gastronomia:

 • sklepy i handle obwoźny (83),
 • bary, kawiarnie, restauracje (9).